Arad, Str. Dorobantilor nr.36

Documente necesare încheiere contract 2020-2021

ASOCIATIA “PASTORUL CRISANA” ARAD

Strada Dorobantilor nr.36                                                                               

C.I.F. 18098964

 E-mail: aco_pastorul_arad@yahoo.com

 

IN ATENTIA CONDUCERII ASOCIATIEI

Prin prezenta dorim sa va aducem la cunostinta conditiile si modalitatea de incheiere a contractelor pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic al rasei turcana in vederea accesarii ajutorului de stat conform H.G.1179/2014.

Documentele se vor transmite pana in data de 05.12.2019 si vor fi insotite de urmatoarele documente:

1.     Anexa 1. Contract_R.G. cu Asociatiile C.P.P.(doc) original doar pentru asociatiile nou acreditate.

2.     Anexa 2. Cerere afiliere R.G. Crescatori (doc) original 3 exemplare

3.     Anexa 3Lista nominala a efectivului din ferma (xls) format electronic si original 3 exemplare

4.     Anexa 4. Contract R.G. cu crescatorii conform H.G. 1179/2014.(doc) /Act additional original doua exemplare.

5.     Anexa 6. Lista nominala a crescatorilor cuprinsi in_C.P.P. original si  format electronic

6.     Anexa 7. Structura organizatiei de control original.

7.     Adeverinta emisa de medicul veterinar care atesta ca animalele din ferme sunt clinic sanatoase. (scan) format electronic

8.     Extras din baza de date SNIIA cu efectivul de ovine stationar vizat de medicul concesionar sau D.S.V.(scan).

9.     Autorizatia la monta a berbecilor (nu se vor incheia contracte cu beneficiarii care nu au FOLOSIT LA MONTA berbeci DE RASA PURA autorizati la monta.) (scan)

10.  Copie de pe certificatele zootehnice ale berbecilor folositi la monta. Certificatele zootehnice vor fi completate pe verso cu numele noului proprietar pentru modelele  eliberate inainte de 2018, si insotite de formularele de miscare pentru modelul de certificat emis dupa 2018.(scan)

11.  Copie atestat de producator, valabil.(scan)

12.  Informarea lunara vizata la data de 30.10.2020, in care sa fie cuprinsi toti beneficiarii. (scan).

DE TRIMIS:

Ø  Documentele ORIGINALE: Anexa 1(dupa caz),2,3,4, 4.1,6,7

Ø  Documente IN FORMAT ELECTRONIC (EXCEL) anexa 3 si 6.

Ø  Documente SCANATE PE STICK: adeverinta medic, extrasul SNIIA, autorizatia la monta, CZ cu formulare, atestat producator VALABIL.

 

Ø  Anexa 3 va cuprinde:

Ø  Femelele adulte de reproductie montate cu berbeci de rasa pura in toamna anului 2020.

Ø  Masculii care efectueaza monta si sunt autorizati pentru monta .

Ø  Tineretul mascul si femel obtinut din monta dirijata, care sunt inregistrati in aplicatia informatica in registrele de monte si fatari 2019-2020.

IMPORTANT!!! ORDINEA EFECTIVELOR CUPRINSE IN ANEXA 3:

Ø  Prima data se trec femelele adulte

Ø  Berbecii de rasa pura

Ø  Tineretul femel nascut in 2020

Ø  Tineretul mascul nascut in 2020

FIECARE CATEGORIE DE VARSTA SI SEX SE NUMEROTEAZA SEPARAT!!!

Avand in vedere prevederile h.g. 1179/2014 prin care statul sprijina activitatea de intocmirea si mentinerea registrului genealogic; adresa ANZ cu numarul17551/29.10.2018 si prevederile regulamentului european nr.1012/2016 intrat in vigoardata de 01.11.2018, dorim sa va informam asupra conditiilor de incheiere a contractelor pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic al rasei turcana in vederea accesarii ajutorului de stat conform H.G.1179/20114.

               Conform adresei ANZ cu numarul 17551/29.10.2018 punctul 4) “ Vor face obiectul ajutorului de stat conform H.G. 1179/2014, pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic a septelului numai femelele - care au efectuat monta naturala autorizata sau insamantare artificiala cu masculi reproducatori de rasa pura”(inscrisi in sectiunea principala a registrului genealogic).

Toate documentele se transmit prin curier( fan curier si nu prin posta) la adresa : ASOCIATIA PASTORUL CRISANA ARAD ARAD STRADA DOROBANTILOR NR.36 JUD. ARAD.

Contractele cu beneficiarii se trimit in 2 exemplare, semnate de beneficiari; la adresa mai sus mentionata.

In_concluzie contractele se vor incheia pana pe 25.11.2020 doar cu crescatorii care au folosit la monta reproducatori de rasa pura/sectiunea principala in campania de monta din toamna_anului 2020. Contractele se incheie in vederea accesarii ajutorului de stat conform H.G.1179/2014.